TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ FULL HOUSE
Địa chỉ: Số 40 – Ô 7 Khu đô thị mới Bãi Dé – Nội Duệ - Tiên Du, Bắc Ninh
Hotline: 0966 202 606 - 0981 253 263
Email:ngoaingufullhouse@gmail.com