Trung tâm ngoại ngữ Full House

Anh Nguyễn Như Sơn là một phiên dịch tiếng hàn Quốc giỏi và có nhiều kinh nghiệm, dù đã là trưởng phòng của công ty Flexcom1 nhưng anh đã quyết định chuyển sang công ty của Mỹ. Tập đoàn xuyên Quốc gia này đòi hỏi phải biết tiếng Anh.
Anh Sơn đã quyết định học Tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ Full House. Anh đã tìm thấy đam mê và sự hào hứng khi học cùng Ths Nghĩa tại trung tâm. Như anh nói “ Tôi không cảm thấy tiếng Anh là ngôn ngữ khô khan và khó học như trước đây. Được như vậy tôi phải cảm ơn Ths.Nghĩa và trung tâm Full House