Tiếng Trung giao tiếp với chủ đề Tôi đói rồi

Khi đói thì phải làm thế nào nhỉ các bạn. Cùng chúng mình Học tiếng trung giao tiếp với chủ đề Tôi đói rồi nhé.

duì huà  
 
对话 

jīnwǎn chī shénme?wǒ è sǐ le.
A:今晚吃什么?我饿死了。
Hôm nay ăn gì vậy? Tôi sắp đói chết rồi.

méi rén zuò fàn, kàn lái zhǐnéng chī pàomiàn le 。
B:没人做饭,看来只能吃泡面了。

Hôm nay không có người nấu cơm, xem ra chỉ có thể ăn mỳ tôm thôi.

chī pàomiàn zǒng bǐ è zhe hǎo。
A:吃泡面总比饿着好。
Mỳ tôm cũng được, còn hơn là chết đói.

shēng cí 
 

è
饿  : Đói


死  Chết

zuò fàn
做饭 Nấu cơm

kàn lái
看来  Xem ra

zhǐ néng
只能  Đành, chỉ có thể

pào miàn
泡面  Mỳ tôm


比   than: hơn

Học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề là một phương pháp giúp các bạn tăng nhanh khả năng khẩu ngữ.

Chúc các bạn giao tiếp tốt Học tiếng trung giao tiếp với chủ đề Tôi đói rồi

Thông tin được tổng hợp bởi: 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ FULL HOUSE
Địa chỉ: Bãi Dé - Nội Duệ - Tiên Du - Bắc Ninh.
Hotline: 0966 202 606 - 0981 253 263